Školski odbor

1. MARIETA DJAKOVIĆ, predstavnica roditelja; predsjednica ŠO
2. KRISTINA SPONZA, predstavnica Nastavničkog vijeća
3. MAURIZIA BRAJKOVIĆ STEPČIĆ, predstavnica Nastavničkog vijeća
4. ALEKSANDRA GOLOJKA, predstavnica radnika
5. IRENA PERUŠKO, predstavnica Istarske županije
6. DENIS VUGRIN, predstavnik Istarske županije
7. ENES IBRAHIMOVIĆ, predstavnik Istarske županije