Školski odbor Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula:

1. MARIETA DJAKOVIĆ, predstavnica roditelja; predsjednica ŠO
2. KRISTINA SPONZA, predstavnica Nastavničkog vijeća
3. EDVARD BOBANOVIĆ, predstavnik Nastavničkog vijeća
4. ALEKSANDRA GOLOJKA, predstavnica radnika, zamjenica predsjednice ŠO
5. IRENA PERUŠKO, predstavnica Istarske županije
6. DENIS VUGRIN, predstavnik Istarske županije
7. ENES IBRAHIMOVIĆ, predstavnik Istarske županije