Savjetovanje s javnošću

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. listopada 2017. godine dostave svoje komentare na Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula putem OBRASCA 2. - sudjelovanje u internetskom savjetovanju o nacrtu odluke, drugog općeg akta ili dokumenta za koje se provodi savjetovanje na e-mail: glazbena@imr.hr

Prilozi:

DOKUMENT ZA INTERNETSKO SAVJETOVANJE O NACRTU PRAVILNIKA (191,6 KB)

Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 2017. (486,5 KB)

Obrazac 2 za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću (227,2 KB)

Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću (362,5 KB)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2017.pdf (2,1 MB)