Pozivi za sjednice Školskog odbora u 2018. god.

Poziv za sjednicu ŠO – 31.10.2018. (217,5 KB)

Poziv za sjednicu ŠO – 28.9.2018. (285,7 KB)

Poziv za sjednicu ŠO – 20.9.2018. (197,3 KB)

Poziv za sjednicu ŠO – 28.8.2018. (177,9 KB)

Poziv za sjednicu Školskog odbora – 10.7.2018. god. (210,8 KB)

Poziv za sjednicu Školskog odbora – 13.6.2018. god. (208,6 KB)

Poziv za sjednicu Školskog odbora - 6.6.2018.pdf (367,2 KB)

Poziv za sjednicu Školskog odbora - 16.5.2018.pdf (366,9 KB)

Poziv za sjednicu Školskog odbora – 16.4.2018. god.pdf (276,9 KB)

Poziv za sjednicu Školskog odbora - 15.3.2018. god.pdf (134,7 KB)

Poziv za sjednicu Školskog odbora - 6.3.2018. god.pdf (225,3 KB)

Poziv za sjednicu Školskog odbora - 6.2.2018.pdf (246,4 KB)

Poziv za sjednicu Školskog odbora - 15.1.2018. god.pdf (261,5 KB)

Zapisnici sjednica Školskog odbora u 2018. god.

Zapisnik sjednice Školskog odbora od 28.8.2018. god.pdf (177,6 KB)

Zapisnik sjednice Školskog odbora od 13.6.2018. god. (267,6 KB)

Zapisnik sjednice Školskog odbora od 6.6.2018. god. (276,2 KB)

Zapisnik sjednice Školskog odbora od 16.5.2018.pdf (197,7 KB)

Zapisnik sjednice Školskog odbora od 16.4.2018. god.pdf (206,6 KB)

Zapisnik sjednice Školskog odbora od 15.3.2018. god.pdf (871,9 KB)

Zapisnik sjednice Školskog odbora od 6.3.2018. god.pdf (376,4 KB)

Zapisnik sjednice Školskog odbora od 6.2.2018. god.pdf (195,5 KB)

Zapisnik sjednice Školskog odbora od 15.1.2018. god.pdf (898,6 KB)

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuje se način i postupak prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

1.) pisanim putem na adresu:
Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula
Ciscuttijeva 22
52 100 Pula

2.) putem elektroničke pošte na mail adresu: glazbena@imr.hr

3.) telefonom na broj: 052/543 915

4.) telefaksom na broj: 052/542 187

5.) usmenim putem: Osobno na zapisnik u tajništvu Škole, Mletačka 3

  • ponedjeljak, srijeda i petak od 12 do 14 sati
  • utorak i četvrtak od 9 do 11 sati

 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji.

Prilozi:

Službenik za informiranje (108,0 KB)

Zahtjev za pristup informacijama.doc (28,5 KB)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.doc (27,5 KB)

Zakon o pravu na pristup informacijama NN 25/13 (364,9 KB)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN 85/15 (315,1 KB)

Kriterij za određivanje visine naknade NN 12/14 (200,2 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

Godišnji izvještaj za 2017. godinu.PDF (212,7 KB)

Godišnji izvještaj za 2017. godinu.CSV (18,4 KB)