Kontakt

Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula

Sjedište:

Ciscuttijeva 22,
52100 PULA

Od školske godine 2014/15 djeluje na novoj lokaciji:
Mletačka 3  (“Žuta škola”)

Telefoni škole:

Tajništvo: 052/ 543-915
Računovodstvo: 052/ 543-912
Fax: 052/ 542-187

E-mail: glazbena@imr.hr

Voditelji: 052/ 543-406
Voditelj osnovne glazbene škole: Denis Goldin
E-mail: denis.goldin@skole.hr
Radno vrijeme: utorak i petak od 13 do 14 sati

Voditelj srednje glazbene škole: Irena Vladisavljević
E-mail: voditeljsgs@gmail.com
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 9 do 11 sati; utorak i petak od 14 do 16 sati