Kontakt

Glazbena škola Ivana Matetića – Ronjgova Pula

Sjedište:

Ciscuttijeva 22,
52100 PULA

Od školske godine 2014/15 djeluje na novoj lokaciji:
Mletačka 3  (“Žuta škola”)

Telefoni škole:

Tajništvo: 052/ 543-915
Računovodstvo: 052/ 543-912
Fax: 052/ 542-187

E-mail: glazbena@imr.hr

Voditelji: 052/ 543-406

Voditelj osnovne glazbene škole: Ivan Šugar
E-mail: ivan.sugar@hotmail.com
Radno vrijeme: ponedjeljak i četvrtak 16.15 – 17.15

Voditelj srednje glazbene škole: Irena Vladisavljević
E-mail: voditeljsgs@gmail.com
Radno vrijeme: utorak 10.00 – 13.00, srijeda 15.00 – 18.00, petak 10.00 – 12.00