Javna nabava

OBAVIJEST - sukob interesa 2017.

Na temelju dostavljenih izjava iz članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) objavljujemo da je Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula, Pula, Ciscuttijeva 22, OIB 65504237438 kao javni naručitelj u sukobu interesa i ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom K&R MAREDA, Mareda 1, 52466 Novigrad, oib 96829939837.

U slučaju nastupa promjene obavijest će se ažurirati bez odgađanja.
Obavijest – sukob interesa 2017. (171,9 KB)

OBAVIJEST

Na temelju dostavljenih izjava iz članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova Pula, Ciscuttijeva 22 kao pravni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.