Evidencija ugovora o jednostavnoj nabavi 2017.

Evidencija ugova o jednostavnoj nabavi 2017.pdf (239,1 KB)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf (2,1 MB)

Financijski izvještaj za 2017. god.

Financijski izvještaj za 2017. god..xls (1,2 MB)

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2017. god.doc (855,0 KB)

Financijski plan za 2018. godinu

Plan 2018-2020.xls (184,0 KB)

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018.pdf (46,1 KB)

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2017./2018.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2017./2018. možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada 2017/2018 (239,2 KB)

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018. (354,9 KB)

Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2017./2018.

Godišnji plan i Program rada možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2017./2018. (1,4 MB)

Odluka o participaciji roditelja-skrbnika

Odluka o participaciji roditelja-skrbnika za školovanje učenika u šk. go. 2017.-2018.

Odluka o participaciji roditelja-skrbnika za sklovanje ucenika (328,7 KB)

Etički kodeks

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Etički kodeks (611,9 KB)

Odluku o donošenju Etičkog kodeksa možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Odluka (126,1 KB)

Pravilnik o kućnom redu

Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula.

Pravilnik o kućnom redu možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Pravilnik o kućnom redu (1018,4 KB)

Odluku o donošenju Pravilnika o kućnom redu možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Odluka (127,5 KB)

Financijski plan za 2017. godinu

2. izmjene i dopune financijskog plana za 2017. god.xls (192,0 KB)

1. izmjene i dopune financijskog plana za 2017. god.xls (186,5 KB)

Financijski plan za 2017. god.xls (178,5 KB)

Plan nabave za 2017. godinu

2. izmjene i dopune plana nabave za 2017.godinu.pdf (189,9 KB)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu.pdf (125,3 KB)

Plan nabave za 2017. godinu.pdf (121,9 KB)

Procedura praćenja i naplate prihoda

Proceduru praćenja i naplate prihoda možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Procedura praćenja i naplate prihoda (2,2 MB)

Odluka o participaciji i upisnini

Odluka o participaciji i upisnini nalazi se u prilogu u PDF dokumentu.

Odluka o participaciji i upisnini.pdf (362,4 KB)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Martina Martinek Kleindienst, dipl. iur., tajnica Škole, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula.

Odluka se nalazi u prilogu.

Službenik za zaštitu osobnih podataka - ODLUKA (110,1 KB)

Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula

Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (potpuni tekst) možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Potpuni tekst Statuta 2016. (223,5 KB)

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu.pdf (487,9 KB)

Procedura ugovorne obveze

Procedura ugovorne obveze.pdf (120,9 KB)

Procedura zaprimanja računa

Procedura zaprimanja računa.pdf (109,6 KB)