Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2017./2018.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2017./2018. možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada 2017/2018 (239,2 KB)

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Školski kurikulum možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018. (354,9 KB)

Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2017./2018.

Godišnji plan i Program rada možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2017./2018. (1,4 MB)

Odluka o participaciji roditelja-skrbnika

Odluka o participaciji roditelja-skrbnika za školovanje učenika u šk. go. 2017.-2018.

Odluka o participaciji roditelja-skrbnika za sklovanje ucenika (328,7 KB)

Etički kodeks

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Etički kodeks (611,9 KB)

Odluku o donošenju Etičkog kodeksa možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Odluka (126,1 KB)

Pravilnik o kućnom redu

Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula.

Pravilnik o kućnom redu možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Pravilnik o kućnom redu (1018,4 KB)

Odluku o donošenju Pravilnika o kućnom redu možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Odluka (127,5 KB)

Pravila o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti

Pravila o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Pravila o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti (907,0 KB)

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Plan nabave za 2017. godinu (121,9 KB)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu (125,3 KB)

Procedura praćenja i naplate prihoda

Proceduru praćenja i naplate prihoda možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Procedura praćenja i naplate prihoda (2,2 MB)

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2016./2017.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2016./2017. možete pročitati u priloženom dokumentu.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada (288,7 KB)

Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017.

Školski kurikulum možete pročitati u priloženom dokumentu.

Školski kurikulum za školsku godinu 2016./2017. (250,5 KB)

Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2016./2017.

Godišnji plan i Program rada možete pročitati u priloženom dokumentu.

Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2016./2017. (666,5 KB)

Plan i program rada (dopuna) Školskog odbora za 2016./2017. školsku godinu možete pročitati u priloženom dokumentu.

Dopuna Godišnjeg plana i programa (2,7 MB)

Financijski izvještaj škole (2016.)

U privitku se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2016. godinu.

Financijski izvještaj škole za 2016. godinu (XLS) (1,3 MB)

Bilješke uz financijski izvještaj škole za 2016. godinu (PDF) (291,8 KB)

Financijski izvještaj škole (2015.)

U privitku se nalaze dokumenti financijskog izvješća za 2015. godinu.

Bilješke uz financijski izvještaj za 2015. godinu.pdf (224,7 KB)

FI-2015 BILANCA.pdf (344,1 KB)

FI-2015 OBVEZE.pdf (381,4 KB)

FI-2015 P-VRIO.pdf (209,0 KB)

FI-2015 PR-RAS.pdf (731,8 KB)

FI-2015 RAS-F.pdf (267,7 KB)

FI-2015 REFERENTNA STRANICA.pdf (2,3 MB)

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu u prilogu u PDF dokumentu.

Plan nabave za 2016. godinu (110,3 KB)

1.izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu u prilogu u PDF dokumentu

1.izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (482,1 KB)

2. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu u prilogu u PDF dokumentu

2. izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu (145,5 KB)

Odluka o participaciji i upisnini

Odluka o participaciji i upisnini nalazi se u prilogu u PDF dokumentu.

Odluka o participaciji i upisnini.pdf (362,4 KB)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Martina Martinek Kleindienst, dipl. iur., tajnica Škole, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula.

Odluka se nalazi u prilogu.

Službenik za zaštitu osobnih podataka - ODLUKA (110,1 KB)

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2015. godinu nalazi se u prilogu u PDF dokumentu. (281,2 KB)

1.izmjene plana nabave 2015.pdf (486,3 KB)

2. Izmjene plana nabave zs 2015. godinu.pdf (487,6 KB)

3. izmjene plana nabave za 2015. godinu (120,3 KB)

Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula

Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (potpuni tekst) možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Potpuni tekst Statuta 2016. (223,5 KB)

Pravilnik o rad 2015..pdf (487,9 KB)

Procedura ugovorne obveze.pdf (120,9 KB)

Procedura zaprimanja računa (109,6 KB)

Financijski izvještaj škole (2014.)

U privitku se nalaze dokumenti financijskog izvješća za  2014. godinu.

Izvjestaj-o-promjenama-u-vrijednosti-i-obujmu-imovine-i-obveza.pdf (83,4 KB)

Izvjestaj-o-prihodima-rashodima-primicima-i-izdacima.pdf (682,8 KB)

Izvjestaj-o-obvezama.pdf (149,4 KB)

Biljeske-uz-FI_2014.pdf (104,5 KB)

Bilanca_2014.pdf (259,7 KB)