Plan nabave za 2019. godinu

Plana nabave za 2019. godinu.xlsx (725,3 KB)

Financijski plan 2019. - 2021.

Financijski plan 2019. - 2021.xls (191,5 KB)

Vremenik izradbe i obrane završnog rada

Vremenik izradbe i obrane završnog rada možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada.pdf (386,1 KB)

Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.

Dopunu Školskog kurikuluma za šk.god. 2018./2019. možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Dopuna Školskog kurikuluma za šk.god. 2018./2019.pdf (263,9 KB)

Školski kurikulum možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019. (642,8 KB)

Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2018./2019.

Dopunu Godišnjeg plana i programa za šk.god. 2018./2019. možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Dopuna Godišnjeg plana i programa za šk.god. 2018./2019.pdf (251,8 KB)

Godišnji plan i Program rada možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA 2018.-2019.pdf (3,3 MB)

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika

Odluku o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Odluka.pdf (358,2 KB)

Evidencija ugovora o jednostavnoj nabavi 2017.

Evidencija ugova o jednostavnoj nabavi 2017.pdf (239,1 KB)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf (2,1 MB)

Financijski izvještaj za 2017. god.

Financijski izvještaj za 2017. god..xls (1,2 MB)

Bilješke uz Financijski izvještaj za 2017. god.doc (855,0 KB)

Financijski plan za 2018. godinu

2. izmjene i dopune plana 2018. - 2020.xls (207,5 KB)

1. izmjene i dopune plana 2018-2020.xls (202,5 KB)

Plan 2018-2020.xls (184,0 KB)

Plan nabave za 2018. godinu

3. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu.pdf (363,2 KB)

2. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu.pdf (343,5 KB)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu.pdf (359,0 KB)

Plan nabave za 2018.pdf (46,1 KB)

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2017./2018.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada za školsku godinu 2017./2018. možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Vremenik izradbe i obrane završnog rada 2017/2018.pdf (239,2 KB)

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.

Dopunu Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017._2018. možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Dopuna Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017._2018.pdf (369,5 KB)

Školski kurikulum možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Školski kurikulum za školsku godinu 2017./2018.pdf (354,9 KB)

Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2017./2018.

Dopunu godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2017._2018. možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Dopuna godišnjeg plana i programa za školsku godinu 2017._2018. (358,3 KB)

Godišnji plan i Program rada možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Godišnji plan i Program rada za školsku godinu 2017./2018. (1,4 MB)

Etički kodeks

Etički kodeks neposrednih nositelja odgojno – obrazovne djelatnosti Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Etički kodeks (611,9 KB)

Odluku o donošenju Etičkog kodeksa možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Odluka (126,1 KB)

Pravilnik o kućnom redu

Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula.

Dopune i izmjene Pravilnika o kućnom redu, 15.3.2018. god. možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Dopune i izmjene Pravilnika o kućnom redu, 15.3.2018. god. (677,9 KB)

Pravilnik o kućnom redu možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Pravilnik o kućnom redu (1018,4 KB)

Odluku o donošenju Pravilnika o kućnom redu možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Odluka (127,5 KB)

Financijski plan za 2017. godinu

2. izmjene i dopune financijskog plana za 2017. god.xls (192,0 KB)

1. izmjene i dopune financijskog plana za 2017. god.xls (186,5 KB)

Financijski plan za 2017. god.xls (178,5 KB)

Plan nabave za 2017. godinu

2. izmjene i dopune plana nabave za 2017.godinu.pdf (189,9 KB)

1. izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu.pdf (125,3 KB)

Plan nabave za 2017. godinu.pdf (121,9 KB)

Procedura praćenja i naplate prihoda

Proceduru praćenja i naplate prihoda možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Procedura praćenja i naplate prihoda (2,2 MB)

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Martina Martinek Kleindienst, dipl. iur., tajnica Škole, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula.

Odluka se nalazi u prilogu.

Službenik za zaštitu osobnih podataka - ODLUKA (110,1 KB)

Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula

Statut Glazbene škole Ivana Matetića-Ronjgova Pula (potpuni tekst) možete pročitati u priloženom PDF dokumentu.

Drugi potpuni tekst Statuta.pdf (665,1 KB)

Potpuni tekst Statuta 2016.pdf (223,5 KB)

Pravilnik o radu

Pravilnik o radu.pdf (487,9 KB)

Procedura ugovorne obveze

Procedura ugovorne obveze.pdf (120,9 KB)

Procedura zaprimanja računa

Procedura zaprimanja računa.pdf (109,6 KB)