Klavirski i orgulje

Pročelnica: SANDRA BURIĆ, prof.

MAŠA PAVIČEVIĆ, prof.
MASSIMILIANA BRAJKOVIĆ, prof.
MARIZA BURIĆ, prof. savjetnik
VINKA BURIĆ, prof.
SANDRA BURIĆ, prof.
JADRANKA CELIĆ BERNAZ, prof.
ANA DEBELJUH, prof.
CHIARA JURIĆ, prof.
SNJEŽANA DEMARIN, mag. art
ALEKSANDRA GOLOJKA, prof.
KARMEN KIRAC, mentor
BISERKA KUHTA, prof.
VESNA IVANOVIĆ OCVIRK, prof.
ROMANA VUKSAN ZUBAN, prof.
EDUARD KANCELAR, savjetnik /klavir i orgulje/