Obavijesti

13.06.2018.
UPUTE za upis u 1. razred srednje glazbene škole šk. god. 2018/2019.

Nakon završene šestogodišnje osnovne glazbene škole ili dvogodišnjeg pripremnog programa, obrazovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi i to u ponuđenim programima glazbene umjetnosti:

 • program srednje škole u četverogodišnjem trajanju „paralelni program“
  (uz stručni dio programa glazbene škole učenik pohađa drugu srednju školu)
 • glazbeni program s općeobrazovnim predmetima – „matični razred“
  (glazbena škola je temeljna škola i u njoj se  pohađaju općeobrazovni predmeti)
 • glazbenik – klavirist,
 • glazbenik – violinist,
 • glazbenik - violist
 • glazbenik – violončelist,
 • glazbenik – kontrabasist,
 • glazbenik – gitarist,
 • glazbenik – flautist,
 • glazbenik – klarinetist,
 • glazbenik – trubač,
 • glazbenik – udaraljkaš,
 • glazbenik – rogist,
 • glazbenik – orguljaš,
 • glazbenik – harmonikaš,
 • glazbenik – saksofonist,
 • glazbenik – pjevač,
 • glazbenik – teorijski smjer

Ove godine upisujemo ukupno 28 učenika.

Prijemni ispit iz glazbene darovitosti za redovite kandidate i provjera znanja iz stranih jezika, održat će se 4. srpnja s početkom u 8.30 sati. Prijemni ispit iz glazbene darovitosti za kandidate s teškoćama u razvoju održat će se 19. lipnja s početkom u 10 sati.

Prijave:

 • Prijave kandidata ostvaruju se putem web stranice upisi.hr gdje se nalaze sve relevantne informacije. Potreban je elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr (helpdesk Glazbene škole dostupan je 27. lipnja od 10 do 13 sati)
 • Kandidati koji nisu u sustavu redovitoga obrazovanja u RH za registraciju se obraćaju Središnjemu prijavnome uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
 • Sve potrebne informacije možete pronaći na stranicama upisi.hr i na linku: https://www.upisi.hr/upisi/ i na stranicama škole http://imr.hr/hr/
 • Kandidati za upis u 1. r. srednje škole, dužni su prijaviti Školi program koji će svirati na prijemnom ispitu. Ispunjenu prijavnicu dostaviti u tajništvo Škole ili mailom glazbena@imr.hr do 29. lipnja. Prijavnica se nalazi u prilogu (PDF):

Prijemni ispit
Prijemnom ispitu pristupaju kandidati koju su se prijavili preko sustava – upisi.hr, te prijavili ispitni program. Kandidati su dužni donijeti osobnu iskaznicu ili drugi dokument kojim dokazuju identitet. Na ispitu se polažu predmeti:

 • Solfeggio i teorija glazbe – pismeni i usmeni dio
 • Glavni predmet - instrument. Napomena: za teorijski smjer je obvezan glasovir.
 • Program se svira napamet – ispitno gradivo 6. razreda osnovne glazbene škole (Nastavni planovi i programi predškolskog i osnovnog obrazovanja za glazbene i plesne škole).
 • Kandidati su dužni osigurati vlastitog korepetitora ukoliko se prijavljuju programi gdje je korepetitor neophodan.

Upis

Prijavnice

 • Za učenike osmih razreda osnovnih Škola  prijavnicu s konačnom Listom prioriteta iz sustava ispisuje i zadržava njihov razrednik u osmogodišnjoj školi (NE U GLAZBENOJ).
 • Svi ostali kandidati prijavnice iz sustava ispisuju samiPrijavnicu dostavljaju u tajništvu GLAZBENE škole 12.07. od 09.30 do 12.00 sati.

Školska upisnica

 • Prilikom upisa Glazbenoj školi treba dostaviti dvije upisnice:
  1. upisnicu iz sustava upisi.hr, i
  2. školsku upisnicu čiji obrazac možete preuzeti u prilogu (PDF):

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja i potpisanog obrasca o upisu u 1. razred škole (upisnice) u srednju školu i potpisivanje Ugovora o participaciji - 13. - 19.7.2018. od 9 do 12 sati.

Glazbena škola zadržava pravo izmjene i ažuriranja podataka.