Obavijesti

04.09.2017.
Naknadni upisni rok za upis učenika u prvi pripremni razred (I.PR)

Prijave kandidata od 4. do 8. rujna 2017.

O detaljima prijave i upisa pogledati u Natječaju za upis učenika u prvi razred srednje glazbene škole i prvi pripremni razred (I.PR) ili kontaktirati Školu na 052/543-915.