Obavijesti

03.12.2018.
Ispiti prema osobnim potrebama - privatni ispiti

Učenici koji žele položiti razred (odnosno ispite prema osobnim potrebama - privatni ispiti) po programu osnovne škole u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula, dužni su priložiti:

1. Prijavnicu ispita (prijavnica se nalazi u prilogu – PDF)

2. Presliku uplate od 300 kuna za svaki predviđeni predmet razreda koji učenik polaže.

Podaci:
PRIMATELJ: Glazbena škola IMR Pula
IBAN: HR8324070001118037049
MODEL: HR00
POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 2017-2018
OPIS PLAĆANJA: privatni ispit za ime i prezime učenika
IZNOS: 300,00 kn (za jedan predmet) ili 600,00 kn (za dva predmeta)

3. Presliku svjedodžbe prošlog razreda (ukoliko učenik ne polaže 1. razred)

4. Presliku domovnice i rodnog lista s vidljivim OIB-om učenika, ukoliko učenik polaže 1. razred ili prvi put privatni ispit u našoj školi.

Gore navedene dokumente predati u tajništvo Glazbene škole najkasnije do 22.1.2019. godine.

Ispiti će se održati 29.1.2019. u prostorijama Škole po rasporedu koji će biti istaknut na oglasnoj ploči i web stranicama škole 24.1.2019.