Obavijesti

20.08.2015.

Upisi u OGŠ i SGŠ

Upisi u OGŠ i SGŠ su 31.8.2015., od 17 do 19 sati. Naknadnih upisa više neće biti. Upisninu platiti unaprijed prema prije priloženom obrascu kojega možete pronaći na našim stranicama.

13.07.2015.

Upisnice

Upisnice donijeti u tajništvo od 9 do 13 sati, najkasnije do petka 17.07.2015. Uz upisnicu donijeti: domovnicu i rodni list dokaz o uplaćenoj upisnini od 50kn na žiro račun Škole (pripremni i paralelni programi). Roditelj je dužan potpisati ugovor o participaciji isti dan.

19.06.2015.

Privatni ispiti

Prijave traju do 26. lipnja 2015. Prijave se predaju u tajništvo škole. Privatni ispiti 1. srpnja 2015., po rasporedu, od 9 sati. Važno! Kandidati su si dužni sami osigurati klavirsku pratnju. Privatni ispit iznosi 300,00 kn po predmetu. Uplatu treba izvršiti ISKLJUČIVO na žiro račun ...

12.06.2015.

Odluka o participaciji i upisnini

Odluka o participaciji i upisnini nalazi se u prilogu u PDF dokumentu.

10.06.2015.

Natječaj za upis učenika u 1.razred srednje glazbene škole i u ...

Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015. / 2016., Natječaj za upis učenika u I. razred srednje glazbene škole i u I. pripremni razred (PR I.) za 2015./16. školsku godinu te Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata ...