Obavijesti

17.07.2018.

Ispiti prema osobnim potrebama - privatni ispiti

Učenici koji žele položiti razred (odnosno ispite prema osobnim potrebama - privatni ispiti) po programu osnovne škole u Glazbenoj školi Ivana Matetića-Ronjgova Pula, dužni su priložiti: 1. Prijavnicu ispita (prijavnica se nalazi u prilogu - PDF) 2. Presliku uplate od 300 kuna za svaki predviđeni ...

09.07.2018.

OBAVIJEST KANDIDATIMA ZA UPIS U 1. PR I 1. SGŠ - ...

Sutra, 10. srpnja 2018. godine biti će omogućeno ispisivanje prijavnice prioriteta. Kandidati su dužni dostaviti potpisane prijavnice u matičnu osnovnu ili srednju školu do 12. srpnja, ukoliko ih je aktivirala matična ustanova. Kandidate koje je aktivirala Glazbena škola, dužni su dostaviti kopiju prijavnice Glazbenoj školi ...

27.06.2018.

Raspored polaganja ispita prema osobnim potrebama – privatni ispiti

Raspored polaganja ispita prema osobnim potrebama – privatni ispiti, ljetni rok Petak, 29. lipnja 2018. u 9 sati KLAVIR – dvorana škole 1. r. OGŠ Matija M. Angelina R. 2. r. OGŠ Ana K. 3. r. OGŠ Ambra D. Hugo J. O. 4. r. OGŠ ...

26.06.2018.

REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U 1. r. OGŠ

REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U 1. r. OGŠ

26.06.2018.

REZULTATI AUDICIJE ZA UPIS U 1. razred OGŠ

Rezultati audicije za upis u 1. razred osnovne glazbene škole bit će objavljeni na oglasnoj ploči škole nakon 13 sati.